Platby v MŠ – školné, stravné

Vážení rodiče,

 

Vzhledem k rostoucím cenám za potraviny jsme nuceny od 01.09.2022 zvýšit cenu svačinek a obědů v MŠ.

 

Nové ceny stravného dle kategorii (včetně pitného režimu):

 

  • Dopolední svačina 10,- Kč
  • Oběd 20,- Kč
  • Odpolední svačina 10,- Kč

 

Děti s odkladem školní docházky:

  • Dopolední svačina 10,- Kč
  • Oběd 22,- Kč
  • Odpolední svačina 10,- Kč

 

 

 

Změna jídelníčku VYHRAZENA
(odpolední svačina se může měnit, dle počtu dětí)
Pitný režim je zajištěný po celý den.
OBSAH  ALERGENŮ na vyžádání.
Součástí MŠ je kuchyně, jídelna, cizí strávníci zde nejsou.

 

 

Výdej jídel:
8:45 –  9:15   svačina
11:45 – 12:15  oběd
14:00 – 14:15  svačina

Pitný režim:
Děti mají k dispozici celý den pití na určených místech ve své třídě. Dle potřeby je pití každodenně doplňováno.
Při pobytu na zahradě v horkých dnech je pití k dispozici přímo z kuchyně.
Nápoje se střídají – ovocné šťávy, džusy, voda, čaj, mléko, kakao  apod.

Cena stravného:
svačina   10- Kč
oběd       20.- Kč  ( OŠD 22.- Kč)
svačina   10.- Kč

Stravné se platí  do 15. v daném měsíci zálohově (vedoucí ŠJ) hotově

v MŠ Hrdlív nebo na účet MŠ : 27-7 169 450 287/ 0100